Workshop: Creëer Maatschappelijke Waarde


creëer maatschappelijke waarde

Over het Voor Wie van de verandering

Leg in een dag de basis voor het draagvlak van uw verandering.

Waarom zouden we deze verandering inzetten? Wat gaat het opleveren? Welke maatschappelijke waarde voegt het toe? Is het alle tijd, energie, onzekerheid wel waard?

Deze workshop is bedoeld voor projectmanagers die begrijpen dat veranderingen alleen draagvlak krijgen als ze een aantrekkelijk maatschappelijk perspectief bieden. En die de juiste mensen uit de organsiatie daarvoor verantwoordelijkheid willen laten nemen, als ambassadeurs van die verandering.

 

Wat levert het u op?

 • Baten geven een duidelijk maatschappelijk doel aan uw verandering.
  Zonder goede vastlegging van de baten worden doorgaans de op te leveren zaken – het middel tot de baten – een doel op zich.
 • Baten worden benoemd en gekwantificeerd door de mensen die ook verantwoordelijkheid nemen om deze te gaan realiseren. U heeft draagvlak en commitment van een belangrijke groep belanghebbenden!
 • U heeft een duidelijk startpunt – de nulmeting – om de baten te kunnen meten, en afspraken hoe, wanneer en door wie de realisatie van de baten zullen worden gemonitord.
 • Goed inzicht in de risico’s dat de baten niet (geheel) zullen worden gehaald, en hoe met die risico’s om te gaan.
 • De batenkant van de business case voor uw verandering.
 • U kunt veranderende omstandigheden en voorstellen voor aanpassing van de aanpak beoordelen op hun gevolgen voor de baten. U neemt daardoor steeds goed geïnformeerde beslissingen gebaseerd op een steeds actuele business case.
 • U voorkomt dat u tijd, energie en geldt investeert – of blijft investeren – in zaken die de moeite onvoldoende waard zijn.

De workshop is zeer praktisch ingericht doordat u met uw eigen veranderingstraject aan de slag gaat. Hierdoor bent u tijdens de workshop al met het verandertraject bezig.

 

Opzet

In deze workshop gaat u de volgende dingen leren EN doen:

 • U leert het belang van de identificatie en kwantificering van de baten van uw verandering, en dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de realisatie van die baten. En u leert hoe door dit eigenaarschap anderen ambassadeur van de verandering te maken.
 • U leert om baten te vertalen naar maatschappelijke waarde: wat heeft de samenleving hieraan? En hoe meet u het succes?
 • U leert om veranderende omstandigheden en escalaties steeds weer te evalueren tegen deze baten: wat zijn mogelijke oplossingen, en wat zijn de gevolgen? is het nog de moeite waard?.

 

Wanneer en Waar?

Deze workshop zal in de 2de helft van 2015 weer worden verzorgd. Tijd: 9:30 – 17:00 uur en het vindt plaats op een centraal gelegen, goed bereikbare locatie.
De exacte data en locatie worden nog bekend gemaakt,

 

Prijs

€ 395, exclusief BTW, inclusief koffie, thee en water en uitgebreide lunch.

 

 

 

Let op: deze workshop kan ook bij u in huis worden verzorgd. Bijvoorbeeld voor u en andere deelnemers in een samenwerkingsverband waarin u actief bent. Neem contact op voor de mogelijkheden.