Workshop: High-Performance Team


High Performance Team

Er wordt goed samengewerkt binnen uw team, mensen vullen elkaar aan, versterken elkaar en gunnen elkaar het succes. U verwacht dat het team – met de juiste begeleiding – tot nog grotere prestaties in staat is.

Deze workshop is bedoeld voor teams die ècht als team de hooggespannen verwachtingen van de leiding willen waarmaken en zelfs willen overtreffen. Met elkaar, als team.

 

Wat levert het u op?

Uw team leert de basis-ingrediënten om zich tot een high-performance team te ontwikkelen, waarbij:

  • er een duidelijke en gemeenschappelijke teamvisie is;
  • de energie binnen het team bruist en er een drive is om gezamenlijk te presteren;
  • de teamleden elkaar versterken en ondersteunen;
  • de teamleden elkaar uitdagen en constructief aanspreken op de bijdrage van elk aan het groepsresultaat;
  • authentiek leiderschap door zowel de leider als elk teamlid wordt uitgeoefend;
  • het team een veilige omgeving is waar geëxperimenteerd mag worden, fouten mogen worden gemaakt en conflicten gezamenlijk worden opgelost;
  • het probleemoplossend vermogen van elk teamlid significant wordt vergroot.

De workshop is zeer praktisch ingericht doordat de eigen situatie als basis wordt gebruikt. Hierdoor is direct na de workshop al sprake van toegenomen energie, focus en resultaatgerichtheid.

Deze workshop is uitstekend geschikt als opstart naar een High-Performance Team door teamcoaching.

 

Meer weten?

De workshop wordt op maat samengesteld en ingericht naar uw eigen situatie.
Neem contact op voor meer informatie.