Projectcoaching


projectcoaching
Bent u als projectleider / opdrachtnemer verantwoordelijk voor verandering, maar:

 • heeft u moeite om alle betrokkenen ook betrokken te houden? Ervaart u onvoldoende medewerking, en wellicht weerstand?
 • veranderen het doel, de verwachtingen, de eisen gaandeweg?
 • vindt u dat u teveel met details bezig bent en te weinig tijd heeft voor uw eigen – leidinggevende – projecttaken? Dreigt u het overzicht te verliezen en op te gaan in details en brandjes blussen?
 • vindt u het lastig om in de samenwerking met andere afdelingen of organisaties de belangen van uw afdeling / organisatie voldoende gewaarborgd te krijgen?
 • vindt u dat u onvoldoende ondersteuning krijgt van de opdrachtgever?
 • heeft u het gevoel dat u onvoldoende ‘in control’ bent?

Dan is projectcoaching iets voor u!

 

Wat levert projectcoaching u op?

Het succesvol doorvoeren van een verandering is geen eenvoudige opdracht. Daarom heeft de opdrachtgever juist u gevraagd deze verantwoordelijkheid op u te nemen. Projectcoaching helpt daarbij:

 • u leert hoe u betrokkenen met schijnbaar tegengestelde belangen bij elkaar brengt in een coöperatieve samenwerking;
 • u leert hoe u meer kunt bereiken met minder energie en inspanning;
 • u gaat het ‘spel’ beter spelen door het inzetten van de opdrachtgever en de overige leiders of stuurgroepleden van het project;
 • u leert hoe u het probleemoplossend vermogen van het hele projectteam en de belanghebbenden kunt inzetten, waardoor u niet langer het gevoel heeft er soms alleen voor te staan;
 • u bent in staat om uw opdrachtgever en stuurgroepleden te bewegen om keuzes te maken, op basis van heldere afwegingen, voor- en nadelen en consequenties voor de verandering;
 • u bent en blijft veel beter ‘in control’ van de verandering.

… door los te laten blijft u beter ‘in control’…

Niet alleen krijgt u uw verandering goed op orde, ook professioneel groeit u doordat u zich nieuwe competenties eigen maakt. Competenties die u op veel terreinen flexibeler en daadkrachtiger maken. Veranderingen zijn namelijk een constante!

 

Wat is projectcoaching?

Gedurende een periode van 3 maanden begeleid ik u intensief bij het succesvol doorvoeren van uw verandering.

 

Het projetcoaching traject bestaat uit:

 • een intakegesprek via Skype of telefonisch
 • een vliegende start van een dagdeel op uw locatie
 • 10 x wekelijkse coachingsessies van 1 uur via Skype, eventueel via telefoon
 • 3 x maandelijkse coachingsessie van 1 uur op uw locatie

 

Wat gaan u en ik doen?

 • u gaat de antwoorden op de 5 sleutelvragen geaccordeerd krijgen: Wat, Waarom, Voor wie, Waarom nu en Met wie.
 • wij gaan groepsdynamica aan den lijve ondervinden: wat stuurt – onder de oppervlakte – het gedrag van de groep en de individuele leden, en hoe kun je dit beïnvloeden?
 • we gaan de omgeving van de verandering ontdekken: wie zijn de belanghebbenden, wat hebben ze nodig, vergeten we niemand? U gaat van belanghebbenden uw ambassadeurs maken.
 • u gaat leren luisteren naar uw lichaam. Ons lijf resoneert alles wat ons raakt, ook datgene dat wij verstandelijk meteen verklaren. U gaat de kracht van uw lijf leren inzetten zodat u signalen herkent en daarop vroegtijdig kunt reageren.
 • we gaan de waarde van verschil waarderen: welke verschillende meningen leven er bij de direct betrokkenen en belanghebbenden, en wat leren die ons? Hoe kunnen die meningen de oplossing verrijken, zodat het draagvlak toeneemt?

U ziet: waarschijnlijk geen onderwerpen die u in een training projectmatig werken bent tegengekomen.

 

Op basis van het intake gesprek ontvangt u een op u toegesneden aanpak voor het projectcoaching traject.

 

Uw investering

Als u bereid bent in uzelf te investeren, dan gaat u dat veel opleveren. Voor uw verandering nu, als ook voor uw professionele ontwikkeling.

De investering nu bedraagt € 2.495 exclusief BTW.

Op het totale budget voor de verandering is dat waarschijnlijk een fractie, terwijl de waarde voor u nu en in de toekomst groot zal zijn. Immers, na deze verandering komt er gegarandeerd weer een andere.

 

 


 

Projectcoaching in groepsverband

Zijn er meerdere mensen binnen uw organisatie die projecten leiden en die gebruik willen maken van projectcoaching? Dan kan het interessant zijn om als groep het projectcoaching traject te volgen.

De groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers.

 

Het projetcoaching traject bestaat dan uit:

 • een intakegesprek op uw locatie
 • een vliegende start van een dag op uw locatie
 • 7 x wekelijkse groepscoachingsessies van 1 uur via Skype, eventueel via telefoon
 • 3 x maandelijkse individuele coachingsessie van 1 uur via Skype of telefoon
 • 3 x maandelijkse coachingsessie van een dagdeel op uw locatie

 

De investering voor de groep bedraagt € 5.950 exclusief BTW.