Projectreview en -advies


veranderAPK

Onafhankelijke review van uw verandertraject

Hoe staat deze verandering er (werkelijk) voor? Gaat alles volgens plan? Gaan we werkelijk de doelstellingen en baten realiseren waarvoor we deze verandering hebben ingezet?
De verandering wordt uitgevoerd, en u ontvangt met regelmaat voortgangrapportages. Uiteraard – en terecht – gaat u ervan uit dat u goed wordt geïnformeerd.

Is dat werkelijk zo? Hoe kunt u dit bevestigd krijgen?

 

Waarom een externe review?

Ik adviseer om bij vooraf vastgestelde mijlpalen een externe review uit te laten voeren. Waarom?

 • U krijgt op vaste momenten een onafhankelijk inzicht in de stand van zaken.
 • U krijgt van de projectmanager tijdige en betrouwbare voortgangsrapportage, wetend dat ook de kwaliteit van de rapportage onderwerp van de review zal zijn.
 • U kunt deze verandering beter aansturen, op basis van betrouwbare informatie.

Mijn advies: laat een externe review uitvoeren bij het bereiken van 30%, 60% en 90% van de verandering.
Er zijn veel projecten waarbij de laatste 10% net zo veel tijd en geld kosten als de eerste 90%…

Hoe werkt het?

De review is gebaseerd op het projectmanagement volwassenheidsmodel van de Britse Cabinet Office, de organisatie achter o.a. PRINCE2, MSP en ITIL. Hierin worden de volgende aspecten onderscheiden:

 • Baten management
 • Kosten management
 • Kwaliteitsmanagement
 • Governance & Management Control
 • Communicatie & Draagvlak
 • Mensen & Middelen
 • Planning & Voortgang
 • Risico management

 

Ik maak gebruik van een standaard online onderzoek dat ik afneem onder de direct betrokkenen. Daarnaast beoordeel ik zelf het voorstel voor de investeringsbeslissing, de documentatie en de voortgangsverslagen, en interview de belangrijkste belanghebbenden.

 

Wat kost het?

Het externe review kost € 3.950, exclusief BTW.