Diensten


diensten

 

Ik help organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen, zodat de energie, de tijd en het budget wijs wordt besteed, en de dagelijkse operationele taken ook kunnen worden uitgevoerd.

Hierbij focus ik mij binnen de veranderingen op het samenwerken en op projecten.
Eveneens focus ik mij op samenwerkingsverbanden die door de tijd heen zijn ‘vastgeroest’ en waar verandering nodig is om weer beweging en synergie terug in de samenwerking te brengen.

Dat doe ik door diverse werkvormen, zoals coaching, workshops , interim-management en project-reviews.

 

 


Coaching

We hebben allemaal momenten dat we advies of begeleiding van anderen kunnen gebruiken. Om advies of begeleiding vragen is geenszins een brevet van onvermogen. Integendeel: het laat zien dat u zichzelf als professional serieus neemt!

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen dat coaching hen als professional versterkt.

 

Projectcoaching
Het doorvoeren van veranderingen – ook als project – is een vak apart. Uw mensen zijn vakmensen… op hun gebied.

De centrale vragen moeten worden beantwoord: waarom (nu), waarheen, voor wie, met wie en door wie, hoe, wanneer, hoe veel en… wat als?
Communicatie met de belanghebbenden is essentieel. We weten het, en toch blijkt dit keer op keer HET grote struikelblok te zijn.

Teamcoaching
Binnen uw organisatie wordt veel samengewerkt. Binnen de afdeling, met andere afdelingen, met mensen buiten de organisatie.

Uw afdeling opereert als team. Tenminste, dat is de bedoeling.

Hoe bereikt u dat het als een High-Performance Team gaat opereren? Dat uw mensen elkaar versterken, problemen met elkaar oplossen, omgaan met diversiteit en die als verrijkend ervaren? Dat het geheel van het team (veel) meer is dan de som der delen?

Wellicht is dat nog veel te hoog gegrepen, en moet het team eerst weer in beweging komen. Moeten eerst oude patronen worden doorbroken, mensen met elkaar door één deur kunnen gaan.

Individuele coaching
Soms zit een medewerker niet lekker in zijn vel, loopt tegen zijn grenzen aan, heeft moeite met een collega of met veranderende omstandigheden. Dan is het goed om begeleiding van een deskundige te zoeken. Wellicht een externe, om nog meer het gevoel van vertrouwen en veiligheid te waarborgen.

Workshops

 

Het is verstandig om in uw mensen te investeren, en het is kostenefficiënt om dat met een team te doen. Daarnaast krijgt de teamvorming in een workshop een extra impuls.

De workshops worden op maat met u afgestemd, en uw situatie staat als casus centraal.

 

Projectexcellent werken
Hoe voer je een verandering door als een project? Hoe pak je dat aan, en wat zijn de valkuilen?
Projectmatig werken is geen garantie voor succes.

Een verandering volgens het (project)boekje doorvoeren zal matige resultaten opleveren.

Deze workshop stijgt boven de projecthandboeken uit en legt de nadruk op wat werkelijk doorslaggevend is voor succesvol veranderen.
Vandaar projectexcellent werken, en dat gaat veel verder dan alleen een woordspelletje…

Uw team een High-Performance Team?
Hoe bereikt u dat het team als een High-Performance Team gaat opereren? Dat uw mensen elkaar versterken, problemen met elkaar oplossen, omgaan met diversiteit en die als verrijkend ervaren? Dat het geheel van het team (veel) meer is dan de som der delen?

Synergie is een mooi begrip, maar hoe bereikt uw team dat?
Durft u te geloven dat ook uw team de verwachtingen kan overtreffen?


Interim-management

Moet het team opgebouwd en intensief begeleid worden? Dan zijn coaching en workshops alleen niet altijd voldoende, en is interim-management voor enige tijd wellicht verstandig.
Dat kan ik voor u doen.

Interim-management door Partner in Verandering is een investering in uw eigen mensen: ik laat uw organisatie sterker achter dan dat ik deze aantrof.

>> Lees meer…


Project-reviews

Hoe gaat het werkelijk met de verandering, met het project? Wellicht twijfelt u, krijgt u verschillende of tegenstrijdige signalen en wilt u een onafhankelijk oordeel van een deskundige?
U krijgt ongetwijfeld updates over de voortgang.
Hoe weet u nu dat alles inderdaad goed gaat?

Er zijn veel projecten waarbij de laatste 10% net zo lang duurt en net zoveel kost als de eerste 90%.
Hoe zorgt u ervoor dat uw verandering volgens plan wordt uitgevoerd?

>> Lees meer…