Disclaimer


De informatie op deze site is door mij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter ik neem geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Evenmin aanvaard ik aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien u gebruik maakt van links naar derden op deze site, doet u dat voor eigen risico. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de of deze site gepubliceerde teksten, foto’s en illustraties zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Partner in Verandering. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vooraf van Partner in Verandering schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

Indien u problemen ondervindt op deze site, verzoek ik u even contact met mij op te nemen.