Workshop: Projectexcellent werken


projectexcellent werken

 

Veel veranderingen worden als project doorgevoerd. Verstandig, zo brengt u structuur aan in de verandering, en kunt u vinger aan de pols houden bij de voortgang.

Maar projectmatig werken is geen garantie voor succes. Soms zelfs integendeel: u introduceert een zekere bureaucratie en loopt het risico dat belangrijke belanghebbenden hun steun aan de verandering intrekken.

Hoe kunt u de verandering gestructureerd doorvoeren, zodanig dat de doelen worden bereikt en de belanghebbenden de verandering steunen?

Daar gaat deze workshop Projectexcellent werken over.

 

Voor wie?

Het is raadzaam als ook de leden van de stuurgroep aan deze workshop deelnemen, en niet alleen de mensen op sleutelposities binnen het projectteam.

Waarom?
Omdat juist de leden van de stuurgroep – inclusief de opdrachtgever – degenen zijn die deze verandering willen, en die het gezicht van de verandering binnen de organisatie dienen te zijn. De leden van de projectteam voeren de verandering door, zijn de uitvoerders van de verandering, maar niet de drijvende kracht achter de verandering.

Tevens wordt met deelname van de leden van de stuurgroep het teamverband belangrijk versterkt, en dit zal zich gedurende de verandering zeker uitbetalen.

 

Wat levert het u op?

  • het doel en het waarom van de verandering – de baten – worden eenduidig vastgelegd;
  • de rol, verantwoordelijkheid en bijdrage van elk lid zijn duidelijk;
  • een inventarisatie van de belanghebbenden en hoe hen te betrekken en betrokken te houden;
  • kennis van de valkuilen van projectmatig veranderen en hoe hier verstandig mee om te gaan;
  • een kernteam waarin de leden elkaar aanvullen en versterken.

De workshop is zeer praktisch ingericht doordat het eigen veranderingstraject als casus wordt gebruikt. Hierdoor kunt u direct na de workshop het verandertraject al in gang zetten.

Meer weten?

Deze workshop wordt aangepast aan uw specifieke verandering. Neem contact op voor meer informatie.