Organisaties


samenwerkingsverbanden

 

Veranderingen vinden plaats in elke organisatie. Verandering is een constante factor.

Als Partner in Verandering help ik zowel MKB bedrijven als ook gemeenten en daaraan gelieerde samenwerkingsverbanden als Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), Shared Service Centers (SSC) en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS).

Veranderingen worden vaak als project doorgevoerd.
Bij bestaande samenwerkingsvormen waar de chemie is uitgewerkt en de samenwerking niet meer constructief is, is verandering noodzakelijk om de samenwerking weer in beweging te brengen.

Veranderingen en samenwerkingen binnen en tussen afdelingen, tussen organisaties, met ketenpartners, leveranciers, afnemers en/of branchegenoten: ik help om de verwachtingen van de samenwerking te realiseren, zelfs te overtreffen!

 

 

Wat kan ik voor u doen?

Ik adviseer en begeleid organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen.
Daarbij heb ik veel aandacht voor de veelheid van belangen en weet dit waar nodig samen te brengen tot een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijke route.