Advies voor De Digitale Overheid


e-overheid

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten hun diensten ook digitaal toegankelijk maken: naast het fysieke loket op het gemeentehuis of het mobiele agentschap ook via internet.

Maar het digitale loket gaat veel verder dan de diensten via de website aanbieden. Het gaat om de aansluiting met de interne processen, om de privacy van de burgers, om het contact met de burgers op een sterk veranderende wijze. En dat met minder budget.

ICT is een complexe materie en ontwikkelt zich steeds verder, met grote consequenties voor hoe wij ons werk doen en met elkaar omgaan. Veel ICT professionals zelf hebben al moeite alle veranderingen in de sector te volgen en te duiden. Logisch dat het voor gemeenten bijna onmogelijk is om deze ontwikkelingen beleidsmatig in te passen.

ICT-tagcloud

De gemeente anno 2017

Inwoners worden steeds diverser. In hun behoeften, in de wijze van communiceren, in de tijdstippen waarop en locaties waarvan zij contact met de gemeente willen.

Mensen worden ouder, blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en krijgen waar mogelijk eerste zorg vanuit hun sociale netwerk.

Mensen -  de jongeren voorop – willen diensten het liefst via internet regelen, op momenten dat het hen het beste uitkomt. Alleen voor specifieke zaken willen zij nog naar het fysieke gemeentehuis. Zij verwachten dat de gemeente ook op vergelijkbare wijze reageert. Dat hoeft niet 24×7, maar wel digitaal. En op een wijze die transparant is: wat is de status van mijn vraag?

Waarom voor een vraag een formulier invullen als ik ook via de chat mijn vraag kan stellen? Dan heb ik vast sneller antwoord…

Gemeenten – zeker na een herindeling – worden geografisch groter. Hoe zorg je ervoor dat de afstand tussen inwoner en gemeente niet groter wordt?

 

Uitdagingen

Hoe zorg je als gemeente…

  • dat de inwoners, bedrijven en toeristen je via de website en het KCC kunnen bereiken? Maar ook via de app op hun tablet of smartphone?
  • dat je interne processen – in het zaaksysteem – gekoppeld zijn aan de digitale contactpunten met de aanvragers?
  • dat je op transparante wijze de status van een verzoek voor de aanvrager inzichtelijk maakt?
  • dat communicatie betrouwbaar en veilig is, informatie beveiligd is, en de systemen altijd beschikbaar zijn?
  • dat er plannen zijn voor calamiteiten, en dat die regelmatig worden geoefend en geactualiseerd?
  • dat alles kostenefficient gebeurt?

 

Elke gemeente zit met dezelfde vraag: hoe gaan we dit regelen? Met het risico dat er heel wat wielen opnieuw worden uitgevonden. Uiteraard leveren organisaties als VNG en KING hier goede diensten in standaarden voor aanpak en realisatie. Maar de uitvoering blijft lokale verantwoordelijkheid, en vaak ook een lokale activiteit. Per slot van rekening wil elke gemeente zelfstandig blijven, en baas in eigen huis zijn.

 

Hoe kan ik u helpen?

Het is mijn overtuiging dat juist op het gebied van ICT er veel te winnen is door samen te werken. Met andere gemeenten. Maar ook met private partijen.

Ik help de samenwerkende gemeenten een toekomstbeeld te ontwikkelen dat wordt gedragen door de diverse gemeenteraden. Gebaseerd op een realistisch plan. En ik kan begeleiden bij de realisatie.

Daarbij is het steeds mijn focus om u en uw mensen sterker en slagvaardiger te maken op het gebied van ICT, van samenwerken en van projectexcellent werken.