Advies voor Succesvol Samenwerken


slim-samenwerken
Veel operationele taken worden nu al uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

Dat kan zijn gericht op een specifieke taak, zoals de brandweer, de veiligheidsregio’s, afvalinzameling en –verwerking, RUD’s.

Maar dit kan ook zijn voor gezamenlijke bedrijfsvoering. Deze zijn er in diverse soorten en maten. De taken die doorgaans worden ingebracht in de samenwerking zijn ICT, personeelszaken, beheer openbare ruimte, KCC, sociale zaken, VTH en de 3 D’s (de transities in het sociale domein).

 

Met samenwerking wordt veel gewonnen: er wordt efficiënter gewerkt, terwijl toch de zelfstandigheid wordt behouden. En ook naar externe partijen toe kan voordeel worden behaald, zoals bij inkoop en aanbestedingen.

 

Uitdagingen

De keerzijde is dat er taken regionaal worden uitgevoerd, terwijl de (politieke) verantwoordelijkheid lokaal blijft. Dat kan een spanningsveld zijn.

Daarom worden vaak meetcriteria opgesteld. KPI’s op basis waarvan het serviceniveau wordt gemeten en gemonitord. Dat is op zich nodig en verstandig.  Maar niet zelden leidt dit tot een administratieve overhead die meer kost dan het oplevert.
Het is de uitdaging om alleen datgene te meten waarop daadwerkelijk gestuurd gaat worden, en bij voorkeur met gegevens die nu al worden gemeten. Aansluiten bij bestaande gegevens. Dat betekent vooraf kiezen. In de beperking toont zich hier de meester.

Vaak wordt overvraagd, om elk risico uit te sluiten wordt een overdaad aan meetcritiria vereist, en ontstaat administratieve overhead. Weg winst.

win-winVoor samenwerking is vertrouwen nodig. Vertrouwen dat er een gelijkwaardige plek is voor alle deelnemers. Iedereen gezien en gehoord wordt en de belangen voldoende tegemoet worden gekomen.

Ervaringen uit het verleden staan dat soms in de weg. Of de angst van de kleine gemeente dat die “kan aanschuiven bij de grote(re) gemeente”, en zichzelf zal verliezen in de samenwerking.

In periodes dat de samenwerking hapert en de verschillen pijnlijk aan de oppervlakte komen, is het zaak om terug te gaan naar de overeenkomsten, naar wat samenbindt, om van daaruit te bespreken wat nodig is om weer schouder-aan-schouder verder te kunnen.

 

Het succes van samenwerken in de praktijk

Onderzoek van SIOO laat zien dat het succes van samenwerking groter is bij een beperkt aantal samenwerkingsverbanden. Deze zijn overzichtelijker, en meestal ook minder formeel. Bij grote aantallen samenwerkingsverbanden worden deze formeler ingericht en gaat de aandacht meer naar structuur en sturing, dan naar het succesvol samenwerken aan het doel.

Ter illustratie: 54% van de gemeenten is in 6 – 15 samenwerkingsverbanden actief, 10% zelfs in meer dan 40!

 

Hoe kan ik u helpen?

Ik kan u helpen om de gezamenlijke winst helder te krijgen en te visualiseren. Ik vertel u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Ook als er al sprake is van verkilling in de samenwerking, als het enthousiasme is weggeëbd, kan ik u helpen om elkaar weer te hervinden, de gemeenschappelijke uitgangspunten weer scherp te krijgen, en weer schouder-aan-schouder te komen staan.

Ik heb niet alleen ervaring met diverse samenwerkingsvormen, maar ook met het diagnosticeren en interveniëren in verkilde situaties. Met gevoel voor die dynamieken die niet uitgesproken (mogen) worden, maar succes in de weg staan.