Kleine gemeenten


Kleine gemeenten per 2014

In 2014 hadden 189 gemeenten minder dan 25.000 inwoners. Dat was 47% van alle gemeenten!
In deze gemeenten woonde 17,5% van de Nederlandse bevolking. Nu – 2015 – is dat niet wezenlijk veranderd.

 

Kleine gemeenten hebben kleine organisaties…

Ook kleine gemeenten moeten een volledig dienstenpakket verzorgen voor hun inwoners. Uiteraard besteden kleine gemeenten vaak minder voorkomende of complexere zaken – zoals op het gebied van werk en inkomen, psychische gezondheidszorg etc – uit aan een dichtbij gelegen grotere gemeente. Ook wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van RUD’s, en wordt regionaal samengewerkt voor bijvoorbeeld de afvalinzameling.

 

… en moeten alle veranderingen adequaat uitvoeren

Alle veranderingen en steeds verder gaande bezuinigingen vormen een enorme opgave voor met name de kleine gemeenten. Vaak worden veranderingen al regionaal aangepakt, zoals aanbestedingen. Immers, samen sta je sterker naar professionele aanbieders.

Maar samenwerking heeft ook keerzijden: hoe zorg je ervoor dat in jouw wensen en belangen voldoende worden voorzien? Zeker als een van de samenwerkende gemeenten duidelijk groter is, dan is deze angst nog reëler.

 

Hoe werk je goed samen met behoud van de eigen identiteit?

Veel kleine gemeenten koesteren hun kleinschaligheid: het dorpse karakter maakt de gemeente juist tot wat het nu is. Door herindeling met andere gemeenten gaat wellicht dat karakter en de eigen identiteit (deels) verloren.

Hoe ga je om met de spanning tussen samenwerking en behoud van de lokale eigenheid?

 

Wat kan ik voor u doen?

Ik ben mij zeer bewust van de diverse belangen en dynamieken in deze samenwerking, en ben uitstekend in staat om met alle betrokkenen samenwerking tot een succes te maken.