Middelgrote gemeenten


Middelgrote gemeenten per 2014Nederland telde in 2014 155 gemeenten met 25.000 – 60.000 inwoners.
Vaak hebben deze al een geschiedenis van herindeling achter zich.

 

Middelgrote gemeenten hebben voorzieningen die in kleine gemeenten vaak ontbreken, zoals een binnenzwembad – en zwemlessen – en middelbare scholen. Niet zelden vervullen zij een regionale functie voor nabij gelegen kleine gemeenten.

 

Ook hier worden sommige uitvoerende taken – zoals op het gebied van werk en inkomen en uitkeringen – uitbesteed aan een nabijgelegen grote gemeente, of worden deze samen met andere gemeenten uitgevoerd, zoals afvalinzameling en thuishulp.

 

Om alle veranderingen adequaat uit te kunnen voeren is verdergaande samenwerking noodzakelijk.
Maar ook de meeste middelgrote gemeenten koesteren hun zelfstandigheid. Dat geldt niet alleen voor het bestuur, ook de inwoners zitten lang niet altijd te wachten op een herindeling: een grotere gemeente is vaak ook verder weg, letterlijk en figuurlijk.

Samenwerken is een spannende noodzaak.

 

 

Wat kan ik voor u doen?

Ik heb ervaring met samenwerkingsverbanden in diverse varianten. Ik begrijp de lokale belangen, de aarzelingen, lokale dynamieken, de gevoelens. En ik weet de diverse – soms schijnbaar tegengestelde – belangen bij elkaar te brengen. Zodanig dat mensen zich begrepen voelen, en er vertrouwen ontstaat in een samenwerking die goed is voor alle betrokkenen. Voor ambtenaren èn burgers.