Partner


succesvol veranderen

Als Partner in Verandering help ik organisaties bij het succesvol doorvoeren van veranderingen.

Vaak worden – waar mogelijk – veranderingen door de eigen mensen uitgevoerd. Betrokken medewerkers, professionals in hun vakgebied… maar veranderingen doorvoeren is toch een vak apart.

Veel organisaties willen deze veranderingen als project doorvoeren.
Verstandig, maar projectmatig of programmatig werken is geen garantie voor succes.

Om uw verandering tot een succes te brengen is meer nodig dan projectmatig werken. Er moet worden samengewerkt.
Samenwerking binnen het projectteam, met de leden van de stuurgroep en met de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

Mijn belofte aan u: Ik help organisaties hun veranderingen succesvol door te voeren. Met en door de eigen mensen.

 

Wilt u …

  • dat de veranderingen in uw organisatie succesvol worden doorgevoerd?
  • dat de verwachtingen worden gerealiseerd, zelfs worden overtroffen?
  • weten waar en hoe u moet bijsturen?
  • weten hoe u het draagvlak onder de belanghebbenden vergroot?
  • dat de samenwerking binnen het projectteam, met de bestuurders en met de belanghebbenden optimaal is?
  • investeren in uw medewerkers?

 

Als Partner in Verandering help ik mensen in organisaties om veranderingen succesvol door te voeren. Samen: met, door en voor elkaar.
Dat vraagt van mensen dat er wordt samengewerkt, ook met mensen die anders zijn, denken en doen.
Synergie halen uit diversiteit. Een gemeenschappelijke focus, een gezamenlijke route.
Samen op weg om verandering door te voeren naar een betere toekomst voor de organisatie, èn voor de medewerkers.

Bij verandering komt onzekerheid kijken, zowel bij u als leiding, als ook bij de direct betrokkenen.
Hoe gaat u hiermee om? En uw medewerkers?

Ik ben een Partner voor mensen en organisaties in verandering. Door te sparren, te coachen, te reviewen, te adviseren.
Alles met het doel u en uw organisatie te versterken en u te helpen uw verandering succesvol door te voeren.