Quick scan van uw samenwerking


quick scanU bent een samenwerking aangegaan. Misschien binnen een afdeling, of tussen afdelingen onderling. Wellicht een samenwerking met een andere organisatie, een ketenpartner, een afnemer of leverancier. Samenwerkingen komen in alle soorten en maten voor.

Maar brengen deze samenwerkingen u nu daadwerkelijk de beoogde voordelen op?

Zijn aan alle voorwaarden voor succes voldaan? Staan alle neuzen dezelfde kant op?

 

Waarom een quick scan?

  • Er zijn onderlinge spanningen binnen de afdeling of het team.
  • Resultaten van de samenwerking blijven achter bij de verwachtingen of helemaal uit.
  • U wilt een deskundig advies zodat u kunt bijsturen.

 

Wat levert de quick scan op?

Met een quick scan krijgt u inzicht in:

  • welke uitgangspunten formeel zijn vastgesteld voor de samenwerking en de randvoorwaarden waarbinnen de samenwerking wordt ingevuld;
  • hoe het waarom, het wat en hoe van de samenwerking binnen het team wordt beleefd;
  • de kwetsbare kanten van de samenwerking.

U ontvangt een professioneel advies op basis waarvan u  gericht stappen kunt nemen om de samenwerking aan te passen of bij te sturen.

 

Wat kost de quick scan?

De quick scan kost € 645, exclusief BTW.